Ang mga lambat, lubid, at water container na paunang tulong para sa mga rehistradong mangingisda at magtatahong na maaaring maapektuhan ng demolisyon ng DENR. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng tanggapan kung papaano pa makakatulong ang pamahalaang lungsod sa ating mga mangingisda at magtatahong.